Produkty

Produkty i rezultaty projektu

W ramach Projektu powstało narzędzie diagnostyczne "Kalejdoskop kariery" wraz z materiałami metodyczno-informacyjnymi do samodzielnego wykorzystania przez ucznia i jego rodziców oraz przez uczące się lub zamierzające podjąć naukę osoby dorosłe:

1. 194 filmy przedstawiające zawody z nowej klasyfikacji zawodowej szkolnictwa zawodowego ilustrowane opowieściami bohaterów o ich drodze do wykonywania zawodu, w których szczególnie zaakcentowana została rola posiadanych zasobów, wraz z informacjami o możliwościach zdobywania kwalifikacji w danym zawodzie. Filmy są już dostępne do pobrania na stronie www.zasobyip2.ore.edu.pl .

2. Gra multimedialna "Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych" (Klocki kariery),  która ma na celu wspomaganie procesu auto-rozpoznawania i określania predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych, celów życiowych i zawodowych, wersja online:

KLOCKI KARIERY

3. Poradnik składający się z dwóch części, zawierający w pierwszej części m.in. opis narzędzia, opis warunków stosowania, dyspozycje do wywiadu – dla każdej z grup docelowych wraz z kartami pracy oraz w części drugiej – materiały metodyczne do pracy w formie grupowej oraz opis gry wraz z instrukcjami jak w pracy grupowej można wykorzystać multimedialne materiały dydaktyczne, poradnik dostępny w wersji do pobrania (PDF):

Poradnik cz. 1 (4,7 MB)

Poradnik cz. 2 (46,1 MB)

Po zakończeniu realizacji projektu Poradnik będzie dostępny do pobrania również na stronie www.zasobyip2.ore.edu.pl.

4. Do pełniejszego korzystania z filmów przygotowana została instrukcja opisująca metody w jaki sposób można stosować filmy na zajęciach grupowych. Znajduje się ona poniżej do pobrania (PDF):

Instrukcja wykorzystania cyklu filmów o zawodach (500 KB)

Po zakończeniu realizacji projektu Instrukcja będzie dostępna do pobrania również na stronie www.zasobyip2.ore.edu.pl.

5. Zestaw 26 kart JobBox wraz z instrukcją wykorzystania kart na zajęciach grupowych lub podczas spotkań indywidualnych. Zestaw można pobrać poniżej w formie samorozpakującego się pliku zawierającego awersy i rewersy kart jako oddzielne pliki:

JobBox wraz z instrukcją (30,2 MB)

lub jako pliki scalone w formacie PDF:

JobBox - awersy i rewersy (19,8 MB)

Instrukcja do gry i lista zawodów (6,1 MB)

Po zakończeniu realizacji projektu Zestaw kart będzie dostępny do pobrania również na stronie www.zasobyip2.ore.edu.pl.

 
Tak jak w kalejdoskopie, elementy te mogą być wykorzystane do pracy z uczniem jako całość lub, w zależności od potrzeb, każdy z nich może być zastosowany oddzielnie.
Narzędzie diagnostyczne nawiązuje do założeń teorii Johna Krumboltza i Ricka Jarowa. Teoria społecznego uczenia się dotycząca podejmowania decyzji oraz koncepcja uczenia się (ze) szczęśliwych zbiegów okoliczności Krumboltza stanowią główne założenia teoretyczne przygotowanego narzędzia. "Kalejdoskop kariery" z jednej strony wskazuje na wielość możliwych rozwiązań w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej osób 13+, z drugiej zaś wskazuje na nieprzewidywalne aspekty rzeczywistości.