Rekrutacja

UWAGA!
 
Rozpoczynamy rekrutację uczestników szkoleń na temat narzędzia diagnostycznego i materiałów informacyjno-metodycznych powstałych w ramach projektu. Szkolenie będzie dwudniowe (16 godzinne). W ramach projektu zapewniamy materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie. Nie pokrywamy kosztów dojazdu na szkolenia.
 
W szkoleniu mogą wziąć udział:
- pracownicy instytucji oświatowych prowadzący doradztwo edukacyjno-zawodowe ze szkół, (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy zawodowi,
- pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 
Planujemy, że w szkoleniu weźmie udział średnio po 15 osób z każdego województwa, w przypadku województwa mazowieckiego w szkoleniu dodatkowo weźmie udział 5 osób z Instytucji Centralnych odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty (właściwy departament MEN oraz KOWEZiU). 
 
Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny złożyć w Biurze Projektu następujące dokumenty: 
1) formularz zgłoszeniowy „I”,
2) zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako: pracownicy instytucji oświatowych, szkół, poradni PPP, CKZiU (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy zawodowi) i prowadzą doradztwo edukacyjno – zawodowe,
3) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4) deklarację aktywnego uczestnictwa w projekcie i przedstawienia poznanego w ramach Projektu narzędzia w swojej placówce.
 
Uwaga! Pracownicy Instytucji Centralnych (ORE, MEN, KOWEZiU) zamiast załącznika 2 (zaświadczenie o zatrudnieniu) przedkładają załącznik 2 a (oświadczenie o zatrudnieniu).
 
Wszystkie dokumenty są do pobrania poniżej:
 
 
Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe prosimy złożyć osobiście lub przysyłać na adres:
 
Biuro Projektu „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”
Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
 
Jednocześnie, ze względów organizacyjnych  bardzo prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy w formie elektronicznej na adres mailowy:
 
I tura rekrutacji do szkoleń upowszechniających trwać będzie do 03 kwietnia 2015 roku.
 
Planowane terminy i miejsca szkoleń:
 
KWIECIEŃ 2015
 
18-19.04.2015 (sb-ndz) - Zielona Góra
 
21-22.04.2015 (wt-śr) - Wrocław
 
23.-24.04.2015 (czw.-pt) - Opole
 
25.-26.04.2015 (sb -ndz) - Łódź
 
27-28.04.2015 (pn-wt) - Katowice
 
MAJ 2015
 
09.-10.05.2015 (sb-ndz) - Kielce
 
15.-16.05.2015 (pt-sb) - Lublin
 
15.-16.05.2015 (pt-sb) - Poznań
 
22.-23.05.2015 (pt-sb) – Toruń
 
25-26.05.2015 (pn-wt) - Rzeszów
 
CZERWIEC 2015
 
05.-06.06.2015 (pt-sb) - Białystok
 
06.-07.06.2015 (sb-ndz) - Szczecin
 
09-10.06.2015 (wt-śr) -Olsztyn
 
17-18.06.2015 (śr-czw.) - Gdańsk
 
19-20.06.2015 (pt-sb) - Kraków
 
23-24.06.2015 (wt-śr) - Warszawa
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą przesyłać zgłoszenia na szkolenia, które odbywają się w miejscowości na terenie województwa właściwego dla miejsca zamieszkania.
 

 

Regulamin Projektu

Załączniki do Regulaminu:

PILOTAŻ

1. Plik do wypełnienia dla szkoły/placówki:

Załącznik P1 - Formularz zgłoszeniowy "P" wraz z deklaracją wyboru uczniów uczestniczących w Projekcie i Załącznik P2  - Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie

2. Plik do wypełnienia dla szkoły/placówki:

Załącznik P3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3. Plik do wypełnienia dla uczniów/uczennic:

Załącznik P4 - deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie; Załącznik P5 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik P6 - oświadczenie i zgoda rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich)

 

STANDARYZACJA

1. Pliki do wypełnienia dla szkoły/placówki:

Załącznik S1 - formularz zgłoszeniowy „S” wraz z deklaracją wyboru uczniów uczestniczących w Projekcie; Załącznik S2 - deklaracja uczestnictwa instytucji w projekcie

2. Pliki do wypełnienia dla kandydatów na asystentów ds standaryzacji:

Załącznik S3 - deklaracja uczestnictwa pracownika kadry pedagogicznej w projekcie; Załącznik S4 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3. Pliki do wypełnienia dla uczniów/rodziców:

Załącznik S5 - deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie; Załącznik S6 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik S7 - oświadczenie i zgoda rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich)

 

SZKOLENIA NA TEMAT NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNEGO I MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-METODYCZNYCH POWSTAŁYCH W RAMACH PROJEKTU

1. Plik zawierający wszystkie załączniki:

Załącznik I1 - formularz zgłoszeniowy „I”; Załącznik I2 - zaświadczenie o zatrudnieniu; Załącznik I3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik I4 - deklaracja aktywnego uczestnictwa w projekcie i przedstawienia poznanego w ramach Projektu narzędzia w swojej placówce