Aktualności

Spotkanie Rady Konsultacyjno-Programowej projektu
17.12.2014

17.12.2014 r. w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego  odbyło się kolejne spotkanie Rady Konsultacyjno-Programowej projektu z udziałem Grupy Ekspertów. 

Spotkanie poświęcone zostało wynikom przeprowadzonych badań w ramach pilotażu narzędzia diagnostycznego. Omówiona została struktura narzędzia do pilotażu, materiały metodyczne i scenariusze zajęć grupowych uporządkowane wg. obszarów tematycznych, karty pracy oraz materiały diagnostyczne (pytania do ucznia oraz karty autodiagnozy). Ponadto przedyskutowano funkcje diagnostyczne wywiadu i jego strukturę, w podziale na obszary tematyczne i poszczególne grupy docelowe.

Eksperci podzielili się swoimi  spostrzeżeniami i wnioskami po przeprowadzonym pilotażu, koordynator Grupy Ekspertów pani Monika Siurdyban omówiła wyniki autodiagnozy przeprowadzonej podczas spotkań z grupami docelowymi, kierownik projektu pani Iwona Machoń-Pluszczewska przedstawiła wyniki badania wzrostu poziomu motywacji oraz samooceny u poszczególnych grup docelowych pilotażu. Przedyskutowano potrzebę zmodyfikowania pytań ewaluacyjnych. W drugiej części spotkania zebrano opinie od zaproszonych gości i skonsultowano przedstawioną przez dr Joannę Mintę strukturę, cele i funkcje diagnostyczne  gry multimedialnej powstającej w ramach projektu.  Konsultacji poddano również terminy kolejnych etapów projektu,
 w tym termin szkolenia dla nauczycieli w ramach standaryzacji.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem dotychczasowych efektów projektu oraz  zebraniem wniosków i rekomendacji. W przedświątecznej atmosferze uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia Wesołych Świąt.

 

    

   

   

   

    

« powrót